Van de directie

Het jaar 2019 was een jaar van bouwen. Letterlijk, want er is een heel groot stuk nieuwbouw gerealiseerd. In de eerste week van april 2019 gingen de funderingspalen de grond in. Eind december konden we fase 1 in gebruik nemen: 10 nieuwe lokalen, een schitterende nieuwe aula, een hangende mediatheek, een nieuwe ingang en nieuwe kantoorruimtes. Vooral de aula is een blikvanger, met een groot podium en een grote tribune. Dat is ‘des Passies’ want dat podium leent zich voor muziek, dans en drama. Op dat podium zien we graag leerlingen staan die vrijmoedig zingen, dansen en spelen tot eer van God.

Figuurlijk is er gebouwd, met minstens zo mooie resultaten. We verwelkomden heel veel nieuwe eersteklassers: 192 maar liefst. We hadden hoge slagingspercentages: de hoogste van alle brede scholen in Utrecht. We startten de havo kansklas: meteen een volle klas. We werkten verder aan verbetering van onze kwaliteit: processen werden op orde gebracht. Als je zo terugkijkt is er veel om dankbaar voor te zijn.

Waren er dan geen tegenslagen? Jazeker. Er was persoonlijk leed. De vrouw van onze sectorleider vmbo en jaarlaag 1 overleed volkomen onverwacht. Wat een onpeilbaar verdriet. Wat de Passie dan typeert is dat collega’s opstaan en willen inspringen om taken over te nemen. We werden in het afgelopen jaar opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. Dat gebeurde op 18 maart. Er vielen vier dodelijke slachtoffers. De dader was voortvluchtig. In lange uren van onzekerheid moesten we onze leerlingen op school houden. De dader werd uiteindelijk opgepakt en de rust keerde terug. Meerdere herdenkingen volgden. Een ex-Passieleerling zong vrijmoedig het Amazing Grace in het Galgenwaard stadion ten overstaan van meer dan 20.000 toeschouwers bij de wedstrijd FC Utrecht – Feijenoord. Dat is ‘des Passies’.

In het bouwproces hadden we tegenslagen en moeilijkheden te verduren. De oplevering van fase 1 was op veel punten onvoldoende. Daar leren we van. In 2020 gaan we de planning van het bouwproject aanpassen.

Daarnaast gaan we in 2020 verder werken aan onze kwaliteit en aan ons onderwijsconcept. Als het nieuwe gebouw klaar is – Deo volente eind 2020 – dan hebben we drie prachtige leerpleinen tot onze beschikking die uitnodigen tot vernieuwend onderwijs.

In dit alles zijn we dankbaar aan God en vertrouwen we op Hem. Daarom bouwen we met vertrouwen, in 2020.

Identiteit in de praktijk

In het onderwijs willen we leerlingen voorbereiden op hun rol die ze als christen in kunnen nemen in deze wereld. We geloven dat het evangelie van Jezus betekenis heeft voor het hele leven. Deze vorming vindt plaats in lessen en tal van andere (buitenschoolse) activiteiten. Deze ervaringen bieden een rijke context om met leerlingen in gesprek te gaan én om leerlingen met elkaar in gesprek te brengen. Een mooi voorbeeld is de huidige discussie over het klimaat. We laten een leerling aan het woord die bewust deel heeft genomen aan een klimaatmars. Deze ervaring is vormend voor haar maar ook voor de medeleerlingen met wie het gesprek gevoerd wordt naar aanleiding van deze ervaring.

Ruth

vwo 4

"Ik heb ervoor gekozen mee te lopen met een klimaatmars en ik probeer milieubewust te leven. Ik vertel graag waarom.
Het is bekend dat de aarde opwarmt. Dit heeft veel negatieve gevolgen voor (kwetsbare) mensen. Op 8 augustus 2019 bracht de Verenigde Naties een rapport uit waarin staat dat tussen 2050 en 2100 een voedseltekort wordt verwacht als gevolg van klimaatverandering. Dit raakte me. Al die prachtige mensen die God in Zijn evenbeeld heeft gemaakt die door de opwarming van de aarde moeten lijden. Maar wij kunnen écht een verschil maken! Dit is de reden dat ik vegetariër werd. Ook is God en daarmee de mens, de reden dat ik meeliep met de klimaatmars. Ja, de overheid doet al goede dingen om de opwarming van de aarde te beperken, maar het is nog niet voldoende. Ik geloof dat we samen een positief verschil kunnen maken om zo ons lichtje te laten schijnen! En dat we daartoe ook geroepen zijn door onze Hemelse Vader"

Onderwijs op de Passie

In het onderwijs op de Passie in Utrecht is het ‘gezien’ worden heel belangrijk. Dat krijgt al vorm vanaf de eerste kennismaking op de Open Dagen en gaat door tot aan het afscheid bij diplomering. We onderwijzen de leerlingen en doen dit met het oog op de ontwikkeling van hun talenten die zij voor hun bestemming nodig hebben. In de onderstaande teksten van de collega’s komt dit ook duidelijk naar voren!

Jan van der Welle

docent Engels

Zita Kooistra

docent tekenen onderbouw en vmbo bovenbouw

"Het gaat er niet om dat leerlingen van mij een trucje leren en dat kunnen herhalen op een toets, het gaat er mij om dat in veranderende omstandigheden leerlingen weten wat zij moeten doen met bepaalde lesstof. In mijn lessen zet ik me daarom in om op verschillende manieren lesstof aan te bieden. En vooral op een manier dat leerlingen samen bezig zijn. Net als in de samenleving heb je elkaar nodig en kun je het beste in elkaar naar boven halen. De relatie met elkaar probeer ik te benadrukken in mijn lessen door bijvoorbeeld spelletjes met elkaar te doen, elkaars werk na te kijken en feedback te geven of door samen te werken via Quizlet."

"Bij ons op de Passie leer je jouw unieke en eigen - door God gegeven - talenten en creativiteit ontdekken, ontwikkelen en in te zetten. Al doende leer je, vaak door veel te oefenen. Door deze inspanningen groei je en kom je tot nieuwe inzichten en ideeën en ontwikkel je visie. 
Als docent probeer ik met dit proces mee te lopen, het te begeleiden en te stimuleren en te zien hoe leerlingen groeien van brugklassers tot veelkleurige en veelzijdige kostbare mensenkinderen, die eigen keuzes leren maken waarin ze geloven en willen blijven staan. Ze willen ervoor gaan met vallen en opstaan. Dat is bijzonder om te zien en aan mee te mogen werken. "

Leerlingen vertellen

De Passie Utrecht is een school in beweging. Maar het blijft onze passie: samen bouwen aan de toekomst van onze leerlingen. Dat doen we met vol enthousiasme, vanuit onze passie voor christelijk onderwijs.

Joy

klas 1

Pierre

klas 6

"Ik heb gekozen voor deze school, omdat hier meer met het geloof gedaan wordt dan op andere scholen. Dat vind ik fijn, als we mooie liederen zingen in de sing-in en bidden bij het mentorkwartier. Daardoor voel ik me heel veilig op school, zowel bij mijn klasgenoten als de docenten."

"Toen ik 3 jaar geleden in Nederland kwam, en klaar was met de schakelschool, heb ik een dominee om advies gevraagd voor een christelijke school die óók goed is. Zo kwam ik op de Passie terecht.
Ik vind de sfeer, de manier van lesgeven en het persoonlijke contact met docenten heel fijn. Een groot deel van mijn tijd zit ik op school, dus het is ook fijn dat ik al veel vrienden heb om mijn tijd mee door te brengen.
Mijn mentor en een aantal andere docenten, hebben mij heel goed geholpen om mijn draai te vinden hier op school en om na te denken over mijn toekomst en christen-zijn. "

Jouw talent straalt

De Passie biedt verschillende activiteiten en vormen aan waar een leerling zijn talent kan laten stralen. In 2019 waren daarvoor verschillende momenten. Dit is het mooie van de Passie: dat leerlingen hun talenten bijvoorbeeld kunnen laten zien tijdens een les Pixels.

De lessen van Pixels gaan niet volgens een vast klassenstructuur. Door middel van projectonderwijs werken leerlingen aan hun talenten. Het mooie aan deze lessen is dat brugklassers door het maken van opdrachten zichzelf beter leren kennen. Zij leren zichzelf ook presenteren aan een groep. De reacties van een klas op deze kwetsbare presentaties zijn mooi om te zien, ook als zij vertellen wanneer God een rol heeft gespeeld in hun leven.

“Leerlingen zien opbloeien is het mooiste wat je kunt meemaken als docent”, vertelt Ard Scheven, docent economie en coördinator van Pixels. “Soms zie je dat leerlingen het eerst moeilijk vinden om feedback te geven aan elkaar om vervolgens hierin te groeien en aan het einde van het jaar iemand verder te helpen met een opdracht.”

Er was dit jaar een workshopblok in periode 4. De leerlingen konden zelf keuzes maken voor hun ontwikkeling. De workshops waren breed georiënteerd: van robotisering tot het echt beginnen met een bedrijf. Het was mooi om te zien dat leerlingen gemotiveerd waren en bewust keuzes maakten om iets te leren.

Het is prachtig als leerlingen elkaar helpen en van elkaar leren wat dit jaar volop gebeurde in diverse projecten. Bijvoorbeeld toen leerlingen van klas 3 in gesprek gingen met brugklassers over waarom je naar Roemenië op reis zou gaan. De geïnspireerde brugklassers gingen vervolgens aan de slag om geld op te halen voor de Roemenië reis.