Elk jaar is het weer een bijzonder, feestelijk moment wanneer we aan het overgrote deel van onze leerlingen een welverdiend diploma mogen uitreiken!

Dan voelt het alsof we ons motto ‘Jouw bestemming, onze passie!’ kunnen beetpakken: we hebben deze leerlingen met succes aan het eind van hun middelbare-schooltijd mogen brengen en we zijn met hen mee opgelopen naar een nieuwe plek in het vervolgonderwijs of soms het beroepenveld.

In 2019 lagen de slagingspercentages op bijna alle afdelingen van alle Passie-scholen hoger dan het jaar ervoor én boven de landelijke gemiddelden. De school in Utrecht scoorde over de hele linie heel hoog. In Rotterdam deden de havo en het vwo dat, en in Wierden het vmbo en het vwo. Reden tot dankbaarheid en dank aan onze Heer!

Toch beseffen we goed dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Daarom werken onze docenten en ondersteuners elke dag hard om de examenleerlingen met goed gevolg de schoolexamens en de centrale examens te laten afleggen. We doen dat met de kracht van gebed en in het vertrouwen dat onze leerlingen met de God een hoopvolle toekomst tegemoet gaan.