Van de directie

Op de Passie Rotterdam willen we de leerlingen zien. Zien waar hun mogelijkheden liggen en zien wat zij nodig hebben om tot hun persoonlijke bestemming te komen. In het talentprogramma Passie Prisma kiezen leerlingen zelf waarmee zij aan de slag gaan en zijn zij enthousiast bezig met onder andere Chinese taal, 3D-ontwerp, sport of kunst.

Op de Passie Rotterdam willen we onze omgeving zien. Naast het mooie onderwijs binnen school is buiten school veel te ontdekken en biedt de stad Rotterdam veel mogelijkheden. Voorstellingen in musea of theater, bedrijfsbezoeken, lezingen, wedstrijden en projecten in de buurt vormen een goede leerschool. Het komend jaar breidt de Passie verder uit. Het huidige gebouw wordt voorzien van een groot aantal nieuwe lokalen, een kunstatelier en leerpleinen waar leerlingen zelfstandig of in groepsverband leren.

Op de Passie Rotterdam zien de medewerkers elkaar en leren zij met elkaar. Tweewekelijks spreken zij in teamverband over het verder ontwikkelen en verbeteren van het onderwijs in het vmbo, havo en vwo. Hoe motiveer je een leerling in het vmbo, wat heeft een havo-leerling nodig en hoe daag je de vwo-leerling voldoende uit?

Op de Passie Rotterdam willen we graag de ouders zien en vanuit de samenwerking tussen school en ouders het beste zoeken voor de leerlingen. Dit vindt plaats door een ‘kort lijntje’ tussen de mentor en de ouders.

Op de Passie Rotterdam willen we graag meer van God zien en laten zien. In de lessen komt de Bijbel geregeld aan bod en iedere ochtend vindt het Passiekwartier plaats. Dit is een bezinningsmoment waarin met de leerlingen nagedacht wordt over wat God ons wil vertellen door een lied, filmpje, een tekst. De bestemming van de leerlingen reikt verder dan het vervolgonderwijs nadat een leerling met een prachtig diploma de Passie verlaat. Op geestelijk vlak geloven wij dat God met iedere leerling een plan heeft, een bijzondere bestemming. Als school willen we iedere leerling zien en op weg helpen naar zijn of haar bestemming. Zoals het motto van de Passie het verwoordt: jouw bestemming, onze Passie. Komend jaar zetten we die lijn graag voort.

We blikken met dankbaarheid terug en vol vertrouwen vooruit!

Identiteit in de praktijk

De Passie is een evangelisch christelijke school. Dit houdt in dat het geloof een belangrijke rol speelt in en buiten de lessen. In de lessen gaat geregeld de Bijbel open en buiten de lessen geven we invulling aan de identiteit door onder meer deel te nemen aan verschillende projecten in de buurt.

Melissa en Annabelle

havo 3

"Wij vinden de vieringen op school wel bij de hoogtepunten van het jaar horen, de jaaropening, kerst- en paasvieringen. Een mooie boodschap met duidelijke voorbeelden. De champagnefles die werd geopend met de vraag of jouw kerst nog wel bruist en de champagne die daarna door de zaal heen spoot, zijn we niet vergeten. Wat ook gaaf is, is dat de leerlingen actief betrokken zijn bij de vieringen door de schoolband die de muziek maakt en de Passie Prisma-groepen die zorgen voor dans en toneel. Wat ik ook mooi vind, is dat we bij veel vakken niet alleen met de theorie uit het boek bezig zijn, maar ook lekker creatief bezig zijn. We hebben bij aardrijkskunde pas een eiland moeten maken van papier-maché, bij Duits gingen we het lokaal versieren met Duitse teksten die we op gekleurde papieren hebben opgehangen en bij scheikunde hebben we vaak een practicum. Ik speel ook piano en in de aula staat een piano waar ik vaak op speel."

Onderwijs op de Passie

Naast de identiteit van de school staat de kwaliteit van het onderwijs centraal. We willen recht doen aan de verschillende niveaus van de leerlingen en bieden onderwijs aan dat hierop aansluit. We hebben met elkaar nagedacht over zes kernwaarden van ons onderwijs. Twee docenten spreken over twee van deze thema’s.

Vincent Stolk

docent Nederlands

Judith Mos

docent muziek

-->

Op de Passie… leer je niet alleen uit boeken

"Ik vind dat de docent altijd moet bepalen wat de les/leerdoelen zijn, uiteraard op basis van de exameneisen. De methode helpt, maar is toch ondergeschikt. Wat mij aan veel methodes opvalt is dat de woordenschat, schrijfvaardigheid en leesvaardigheid apart worden aangeboden. Ik integreer die vaardigheden liever samen in een grotere opdracht, zodat voor de leerlingen ook duidelijk wordt waarom die vaardigheden nodig zijn. Ik probeer leerlingen vooral te laten leren door dingen te beleven. Als we bijvoorbeeld Multatuli bespreken, dan gaan we ook naar het Multatuli Huis. De leerlingen lopen door de stad waar hij gewoond heeft en ze zien bijvoorbeeld de sofa waarop hij is overleden. Dat maakt indruk, zo maken leerlingen op een interactieve manier kennis met een nieuw onderwerp. In vwo 4 organiseer ik bijvoorbeeld een debat, leerlingen worden in groepjes ingedeeld en bereiden het debat samen voor. Het levert leuke samenwerking op, leerlingen leren naar elkaar te luisteren en op een beschaafde manier op elkaar te reageren. Het geeft een leuke spanning en je leert er meer van dan alleen maar droog het boek te volgen. Leerlingen doen echt een ervaring op! "

Op de Passie… waarderen we verschillen

"Als leerlingen bij mij in de muziekles komen, kunnen sommigen al heel goed noten lezen en een instrument bespelen. Tijdens de theorielessen is de uitleg voor hen dan wel erg eenvoudig. Ik honoreer deze verschillen door ze een aangepast programma aan te bieden. Ze gaan dan versneld de theorie door en krijgen daarna de tijd om met elkaar te musiceren op het eigen instrument. Omdat we gelukkig een uitgebreid instrumentarium hebben, is voor vrijwel alle leerlingen wel een instrument aanwezig! Deze leerlingen vormen samen een band en krijgen zo de vrijheid om op hun eigen niveau zich verder te ontwikkelen."

leerlingen vertellen

‘De Passie is gewoon een vet goede school’ zoals een paar leerlingen vertelden. Op de vraag wat hen zo aantrok, was het antwoord: ‘Het is er gewoon heel gezellig en ik krijg goed les.’ Dit zijn voor de school belangrijke uitgangspunten. We willen dat de leerlingen een goede tijd hebben op school en met een mooi diploma van school gaan.

Shedelia

havo 4

"Ik voel me erbij horen. Ik draai gewoon lekker mee en ik kan met iedereen opschieten. Natuurlijk heeft iedereen zijn verschillen. Maar ik zie dat iedereen in zijn waarde wordt gelaten. Ik heb niet zelf voor de Passie gekozen, dat heeft mijn moeder voor mij gedaan. Dat deed ze omdat ze het belangrijk vond dat er een positieve christelijke sfeer is. Ik zit nu vier jaar op school en het is toch heel goed geweest want ik ben, mede door school, gegroeid in geloof. Hoewel het niet mijn eigen keus was om naar de Passie te gaan, ben ik er wel heel blij mee! Ik wil graag verloskundige worden. Dit is omdat ik twee keer een ervaring heb meegemaakt bij de geboorte van mijn zusje (ik zat in groep 8) en mijn broertje (toen zat ik in klas 2 van de Passie). Die eerste ervaring heeft veel met mij gedaan. De tweede ervaring met mijn broertje is heel bijzonder, hij is namelijk in de auto geboren. Ik heb toen met de verloskundige gebeld en ik kon daardoor helpen bij de bevalling. Ik heb dit ook in de klas verteld bij biologie en mevrouw Bol heeft mij gestimuleerd om voor het vak biologie te kiezen waardoor ik ook deze beroepskeuze heb gemaakt. Ik ging moeilijk over van de derde klas naar de vierde. Maar vooral de feedback van de docenten om dit te gaan doen, heeft mij gemotiveerd om door te gaan."

Jouw talent straalt

Als school zien we dat leerlingen zich ontwikkelen door kennis en zich vormen als christen in de maatschappij. Iedere leerling is hierin ook uniek en laat zijn eigen talenten zien.

Nadia

vmbo 3

Jaywan en Bazaji

vmbo 4

"De Passie heeft mij veel geholpen met mijn vooruitgang door gesprekken en hulp. In het eerste jaar heb ik veel verkeerd gedaan, maar de Passie heeft mij uitgelegd wat de gevolgen zijn voor mijn toekomst. Mijn tweede jaar ging een stuk beter en in mijn derde jaar zie je veel verandering. "

Jaywan en Bazaji, twee klasgenoten uit vmbo 4, zijn in de kerstvakantie in Gambia (Afrika) geweest.

"We hebben daar hele mooie ervaringen mogen hebben met God en veel van het land gezien. We hebben zelfs hyena’s en krokodillen geaaid. We bezochten Gambia vanuit een stichting om het evangelie te verspreiden en een multifunctioneel lokaal te bouwen voor een school. Het was hard werken maar ook een geweldige ervaring. We zijn blij dat we dit mochten meemaken. Het heeft ons geraakt om te zien hoe die mensen daar God dienen, daar kunnen wij Nederlanders van leren. Terug op school hebben we ons verhaal gedeeld in de klas en waren onze klasgenoten ook onder de indruk."

Erik Olislagers,
directeur de Passie Rotterdam

eolislagers@passie.net